การชำระเงินเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านธนาคาร

    การชำระเงินเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาชำระเงินเรียนด้วยตนเองให้โอนเงินผ่านบัญชีดังนี้

    ธ.กรุงศรีฯ   ชื่อบัญชี   โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา  เลขที่บัญชี   453-1-34231-4

      นำสลิปส่ง Fax.02-5493080  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล คณะ และระดับที่เลือกเรียน

                              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5493085

   

เนื้อหาและหนังสือเรียน

 เนื้อหาและหนังสือเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่น

Read more: เนื้อหาและหนังสือเรียน

   

เกี่ยวกับ ส.ส.ท.

 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

Read more: เกี่ยวกับ ส.ส.ท.

   

ภาษาเกาหลีพื้นฐาน

ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน มี 7 คอร์ส ๆ ละ 30 ชั่วโมง

Read more: ภาษาเกาหลีพื้นฐาน

   

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนด้วยอักษรญี่ปุ่น มี 8 คอร์ส ๆ ละ 30 ชั่วโมง

Read more: ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

   

คอร์สใหม่

มทร.ร่วมกับ รร.ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  เปิดหลักสูตรโครงการพัษตาการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี เริ่มเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 23 กรกฎาคม 2554 
   

Page 1 of 2

Copyright @ 2010 RMUTT Design by Jatuporn